Μουσικές αναμνήσεις από το “Παρακάθ”

Από αριστερά προς τα δεξιά: Κουρτίδης Γιάννης, Σιαμίδης Κώστας, Βασιλειάδης Αχιλλέας (οι αρχικοί ιδιοκτήτες του “ΠΑΡΑΚΑΘ”)

” … Θέλαμε να κάνουμε ένα χώρο, όπου θα παίζουμε “παραδοσιακά” ποντιακά και θα έχει και ποντιακό φαγητό. Στην αρχή λέγαμε να το πούμε “μουχαμπέτ”, αλλά ήταν τούρκικη λέξη, δε μας άρεσε. Τελικά καταλήξαμε στο “Παρακάθ”. Ο Αντωνιάδης ήταν ο δεξάμενος…”

” … To “Παρακάθ” ήταν η κατάλληλη λέξη. Εμείς θέλαμε να παίζουμε μουσική και να συμμετέχουν και αυτοί που έρχονται να μας ακούσουν. Ο Κουρτίδης και ο Αχιλλέας πήγαιναν με το μικρόφωνο στα τραπέζια και κάποιοι λέγανε κάνα στίχο…”


Κώστας Σιαμίδης (ο λυράρης του ΠΑΡΑΚΑΘ)